Kolačići nam pomažu u isporuci naših usluga. Korištenjem naših usluga pristajete na naše korištenje kolačića.

Sustavupravljanjafinancijamairačunovodstvom

Od evidencija do bilance, od osnovnih poslovnih događaja do složenog sustava izvještavanja naš sustav upravljanja financijama i računovodstvom u potpunosti će osigurati sveobuhvatan pogled na financijske rezultate. Potpuna integriranost i usklađenost s ostalim podsustavima iz naše ponude pruža sigurnost, promptnost i preciznost financijskih informacija.

Zašto FiKS*?

Upravljanje financijskim poslovanjem vjerojatno je najrašireniji programski sustav u uporabi. Integracija s ostalim dijelovima našeg sustava osigurava brojne automatizme koji efektivno isključuju potrebu za dodatnim unosima. Visoki stupanj integracije dodatno doprinosi transparentnosti podataka – u jednom trenutku iz čistih financijskih podataka možete doći do analitičkih podataka, dokumenata i ostalih informacija. Preglednost i mogućnost ad-hoc izvještavanja, generiranja suma i međusuma na mjestima nastanka podataka kao i analize dostupne kroz snažan sustav filtriranja, sortiranja i različitih daljnjih operacija čine naš sustav pogodnim i prilagodljivim za različite implementacije. FiKS osigurava primjenu jedinstvene aplikacije za proizvoljan broj pravnih subjekata, prilagođen je automatskim preuzimanjima elektronskih izvoda i oslanja se na naš sustav elektronskih razmjena podataka koji uključuju praktički sve standardne platforme razmjene trenutno prisutne na našem tržištu.

Ključne prednosti sustava FiKS su:

 • visoka automatiziranost knjiženja i ostalih uobičajenih postupaka
 • povezanost s vanjskim sustavima elektronske dokumentacije – bankama i tvrtkama u elektronskoj razmjeni dokumenata
 • jedinstveni integrirani „framework“ za ad-hoc preglede i izvještavanja s mogućnošću spremanja izvještaja i parametara za buduću uporabu
 • podrška za neograničen broj pravnih subjekata unutar istog jedinstvenog sustava
 • prilagođen izvještajni sustav i modul iFiKS za pristup vašim podacima gdjegod i kadgod ih trebate

Moduli

Sustav se sastoji od evidencija i programskih modula koji čine integralnu cjelinu vezanu za financije i računovodstvo uz automatsko preuzimanje podataka za knjiženje iz ostalih modula (robni tokovi, obračun plaća i sl.).

 • Temeljnice glavne knjige – sadrže uobičajena polja za unos i knjiženje promjena koje se tiču glavne knjige
 • Stavke naloga – pregled svih stavaka naloga, ekran predviđen za zbirne preglede svih stavaka upisanih preko temeljnica glavne knjige
 • Bilanca – ekranski pregled zbirnih vrijednosti po kontima, sintetikama i razredima, uz ispisni pregled i eksport podataka računa dobiti i gubitka
 • Kartica konta – ekranski i ispisni pregled svih transakcija po zadanom kontu
 • Temeljnice salda-konti – omogućuju knjiženje promjena koja se odnose na analitička konta (kupci i dobavljaču)
 • Stavke temeljnica – pregled stavaka temeljnica salda-kontija
 • Kartica partnera – kronološki prikaz svih poslovnih promjena koje su se dogodile po poslovnom partneru. Osim prikaza svih transakcija, moguć je uvid u sve otvorene stavke s mogućnošću direktnog zatvaranja stavaka te jednostavnog razvezivanja zatvorenih stavaka. Osim klasičnog ispisa kartice partnera podržani su i razni drugi izvještaji (otvorene stavke poslovnih partnera, kartica partnera sa zatvaranjima, izvod otvorenih stavaka, sumarni ispisi s početnim stanjima, sumarni ispis s početnim stanjima – samo otvorene stavke)
 • Automatski izračun tečajnih razlika kod zatvaranja deviznih stavaka
 • Struktura obveza i potraživanja – zbirni pregled obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca po poslovnim partnerima, s podjelom dospijeća po intervalima i rangiranjem partnera po veličini obveza, odnosno potraživanja (ispis koji često traže banke)
 • Sve akcije vezane za ulazne račune se odvijaju na jednom mjestu – na istom ekranu se radi razrada računa po kontima (s mogućnošću automatskog preddefiniranog kontiranja, predložena konta se mogu mijenjati), razrada po poreznim stopama, povezivanje sa skladišnim primkama
 • Računi se periodično knjiže zbirno ili analitički (po izboru) u glavnu knjigu
 • Pregled kontiranja URA prema različitim kriterijima pretraživanja uz ispis i eksport podataka
 • Knjiga URA – evidencija svih ulaznih računa proknjiženih do datuma obračuna, svi računi koji nisu ušli u prethodni obračun ulaze u tekući obračun, tako da se ne može dogoditi da računi ne uđu u obračun

 • Knjiga IRA – evidencija izlaznih računa (veleprodajni računi i prometi trgovina iz maloprodaje)
 • Obrazac PDV-a – na ovom ekranu se nalaze svi podaci sa standardnog obrasca za prijavu PDV-a, obrazac je moguće ispisati, a također i spremiti u XML formatu za slanje u e-poreznu, po isteku obračunskog razdoblja, omogućeno je automatsko knjiženje temeljnice u glavnu knjigu

 • Plaćanje računa dobavljača – svrha modula je da se na jednostavan način kreira datoteka s plaćanjima dobavljačima
 • Iz otvorenih stavaka dobavljača biraju se stavke za plaćanje na temelju čega se formira datoteka za internet bankarstvo (podržani formati svih banaka), stavke u datoteci plaćanja mogu biti zbirne po dobavljaču i kontu (ostvaruje se ušteda na troškovima plaćanja, dobavljaču se šalje npr. mailom ispis plaćanja) ili pojedinačne (za dobavljače koji zahtijevaju pojedinačnu uplatu svake stavke)
 • Bankovni izvodi – nakon preuzimanja izvoda iz banke u standardnom formatu, izvod se na jednostavan način učita u evidenciju izvoda
 • Stavkama se automatski dodjeljuje oznaka poslovnog partnera (ako njegov žiro-račun postoji u evidenciji poslovnih partnera), mjesto troška (ako se radi o polozima) i konto (ako je prepoznat po preddefiniranim uvjetima i vrsti plaćanja)
 • Ako je plaćanje izvršeno putem programa za plaćanje (dobavljači) ili je kupac upisao točan poziv na broj iz izlaznog računa, stavke se automatski povezuju s računima dobavljača ili kupaca
 • Mogućnost ručnog zatvaranja stavaka
 • Posebna opcija rasknjižavanja za stavke koje zahtijevaju rasknjižavanje po kontima
 • Izvod se na kraju obrade knjiži u salda-konti i glavnu knjigu (stavke koje su obrađene se mogu odmah knjižiti u salda-konti, bez čekanja da sve stavke budu obrađene, kako bi se omogućila što veća ažurnost stanja u salda-kontiju).
 • Sve ove opcije vrijede i za devizne izvode (automatski se preračunava devizni iznos u kune po važećem tečaju, mogućnost upisa tečaja u stavke izvoda, ako je drugačiji od važećeg tečaja).
 • Modul za kompletno upravljanje osnovnim sredstvima koji uključuje matičnu evidenciju osnovnih sredstava, smještaja, podsmještaja itd.
 • Akcije nad osnovnim sredstvima uključuju nabavu, povećanje vrijednosti, umanjenje vrijednosti (odobrenje), amortizaciju (po dvije stope – normalna/ubrzana), ispravak (ulazna amortizacija), otpis vrijednosti (djelomični ili potpuni), storno, privremenu amortizaciju (za knjiženje amortizacije tijekom godine) i storno temeljnice (storno za cijelu amortizaciju)
 • Modul omougućuje dinamički vremenski pregled evidencije i prometa s pregledom u prošlosti
 • Kroz modul je realizirana veza osnovnih sredstava na ulazne račune te automatsko knjiženje u glavnu knjigu
 • Inventura osnovnih sredstava podržana je kroz ručni unos podataka ili kroz integraciju i izvođenje inventure putem mobilnih čitača
 • Integracija s programima za pripremu i ispis naljepnica za označavanja osnovnih sredstava
 • Modul za evidenciju, unos i obradu gotovinskih uplata i isplata uz vođenje neograničenog broja kunskih i deviznih gotovinskih blagajni
 • Ispis uplatnica, isplatnica i dinamički ispis blagajničke knjige za proizvoljni period
 • Veza na osobe u kadrovskoj i na partnere u knjigovodstvu
 • Neposredno knjiženje u glavnu knjigu (moguća razrada unutar konta) i u saldakonti.
 • Eksport potrebnih podatak prema modulu za slanje JOPPD obrasca

Imamo rješenje za vas!

Trebate savjet? Želite suradnju s visokokvalificiranim i kompetentnim stručnjacima? Tražite vrhunska rješenja dokazana u praksi?

Kontaktirajte nas