Kolačići nam pomažu u isporuci naših usluga. Korištenjem naših usluga pristajete na naše korištenje kolačića.

HRiDs*Sustavupravljanjaljudskimresursima

Pažljivim praćenjem kretanja na području upravljanja ljudskim resursima te primjenom novih tehnologija razvili smo integralno rješenje za kompletno praćenje i planiranje poslovanja iz područja ljudskih resursa pod jedinstvenim nazivom HRiDs.

Zašto Hrids*?

HRiDs*Sustav upravljanja ljudskim resursima predstavlja integralno rješenje za kompletno praćenje i planiranje poslovanja iz područja ljudskih resursa omogućujući cjeloviti obuhvat svih podataka vezanih za ljudske resurse kroz niz aplikativnih modula.

HRiDs omogućuje cjelovit obuhvat svih podataka vezanih za ljudske resurse:

 • Bolji pregled poslovanja, praćenje, planiranje i efikasno upravljanje HR procesima
 • Planiranje radnih mjesta kroz upravljanje razvojem kompetencija djelatnika
 • Sudjelovanje djelatnika u procesima upravljanja ljudskim resursima kroz self servise omogućujući razvoj korporativne kulture
 • Transparentni sustav nagrađivanja i stimulacije djelatnika
 • Olakšano provođenje promjena u sustavu
 • Povećanje učinkovitosti djelatnika kroz planirano unapređenje njihovih znanja, vještina, aktivnosti i motivacije

Moduli

 • HRiDs*Sustav upravljanja ljudskim resursima kao cjelovito rješenje sastoji se od niza modula koji pokrivaju osnovne i napredne funkcije upravljanja ljudskim resursima u poduzeću, te ih je moguće kombinirati prilikom implementacije konačnog rješenja.
 • Svaki od modula pruža iznimne izvještajne funkcionalnosti kako bi korisnicima pružio jednostavnost pristupa ključnim informacijama vezanih za zaposlenike.

HRiDs*Personal kao centralni modul za upravljanje evidencijom zaposlenih, organizacijom poduzeća i radnim mjestima omogućuje osnovnu ili proširenu kadrovsku evidenciju ovisno o ciljevima i željama svakog klijenta. Pri tome su podržane sljedeće cjeline:

 • Različite vrste evidencija osoba vezanih uz rad poduzeća (zaposlenici, studenti, vanjski suradnici…), kreiranje organizacijske sheme poduzeća, organizacija radnih mjesta te evidencija stručnih sprema i zanimanja
 • Osnovna evidencija školovanja zaposlenika, evidencija korporativnih prava i obveznih pregleda, otežanih uvjeta na radu, staža s povećanim trajanjem, evidencija minulog rada
 • Detaljnu evidenciju prisutnosti na radu (rad po smjenama, rad nedjeljom/blagdanima, godišnji odmor, bolovanje, preraspodjela radnog vremena, evidencija slobodnih dana)
 • Upravljanje godišnjim odmorima koje uz evidenciju i izračun prava zaposlenika na godišnji odmor obuhvaća i prijavu/odobravanje godišnjih odmora za pojedinog zaposlenika
 • Evidencije i pregledi dugotrajnih odsustava, obaveza (pregledi, certificiranja i slično) i dokumenata (uključivo i scan dokumenata po osobi)
 • Detaljne i moćne izvještajne mogućnosti rješenja kroz napredne elemente korisničkog sučelja (višestruko filtriranje, sortiranje i grupiranje podataka, međusume,  definicija korisničkih kolona, jednostavan eksport u različite formate…)

HRiDs*Bonus predstavlja kompletan programski modul za obračun plaća sa svom potrebnom, zakonski propisanom dokumentacijom. Programsko rješenje se sastoji od osnovnih evidencija radnika, primatelja (kreditori, fondovi poreza, fondovi doprinosa, primatelji alimentacija, sindikat, itd.), te prometnih evidencija primanja i davanja, otplata kredita, obračunskih podataka. Posebni izvještajni modul pokriva svu zakonsku dokumentaciju ali i napredne mogućnosti kombiniranja različitih kriterija pretraživanja podataka, grupiranja podataka, korisnički definiranih različitih izračuna i sl.

Pokriveni su svi poznati načini obračuna:

 • iz bruta u neto, iz dohotka u bruto i neto, iz neta u dohodak, iz neta u bruto
 • omogućen obračun bruta u drugom prolazu (za posebne namjene : plaća u naravi i slično)
 • proizvoljan broj isplata u toku mjeseca
 • automatski obračun poreza za više isplata u toku mjeseca
 • drugi dohodak – autorski honorari i primanja po ugovoru o djelu (s obilježjima povremenog nesamostalnog i samostalnog rada)
 • progresivni i neprogresivni obračun poreza
 • automatsko oduzimanje kredita (kunskih i deviznih)
 • uključena obrada dodatnih osiguranja (životno, zdravstveno i dobrovoljno mirovinsko)
 • omogućeno korisničko editiranje vrste primanja (obračuna)

U okviru programa prisutna je i sva potrebna popratna dokumentacija:

 • JOPPD obrazac
 • rekapitulacije, potpisne i isplatne liste
 • isplatni listići za banku
 • popratne liste za tekuće račune i štednju
 • datoteka sa specifikacijom plaća za banku (modifikacija prema korisniku)
 • obračunski listići
 • kuverte za tajnu plaću
 • lista primanja (kartice prihoda)
 • obrazac R1 (bolovanje na teret fonda)
 • ispis svih potrebnih virmana (s mogućim editiranjem pojedinih polja)
 • mogućnost davanja elektronskog naloga za plaćanje – formiranje upload datoteke za internet bankarstvo
 • podrška za sve banke koje omogućavaju ovakav način rada
 • rekapitulacija po kontima (temeljnica u datoteci za automatsko proknjiženje u glavnu knjigu)

HRiDs*Profile predstavlja osobni modul koji zaposlenicima omogućuje aktivno sudjelovanje u poslovnim procesima upravljanja ljudskim resursima kroz uvid u osobne podatke i obavljanje pojedinih poslovnih aktivnosti u skladu s definiranim pravima odnosno poslovima koje smiju obavljati

  • uvid u vlastite matične podatke, podatke svog radnog mjesta i sl.
  • uvid u vlastite kompetencije (u slučaju implementacije modula Expert)
  • prijava i odobravanje zahtjeva za godišnji odmor,
  • prijava i odobravanje školovanja (u slučaju implementacije modula Expert)
  • sudjelovanje u anketama i prijava komentara
  • uvid u realiziranu/moguću plaću (ispis dokumentacije)

Napredni modul HRiDs*Sustava upravljanja ljudskim resursima namijenjen ekspertnom upravljanju ljudskim resursima u sebi sadrži niz složenih, međusobno povezanih podmodula:

 • Sistematizacija radnih mjesta
 • Upravljanje školovanjima
 • Upravljanje kompetencijama
 • Kontroling – analiza ljudskih resursa i poslovnih rezultata
 • Upravljanje sustavom zapošljavanja
 • Upravljanje poslovnim putovanjima

OracleCloud

Rješenje dostupno i u Oracle Cloudu

 • Tehnologija i arhitektura na kojoj počiva programska i procesna logika HRiDs sustava prilagođena je implementaciji u Oracle Cloudu.
 • HRiDs sustav je primjenjiv, sa svim svojim funkcionalnostima, u svim organizacijama – od manjih, srednjih do velikih, enterprise instalacija

 

Prednosti implementacije HRiDS rješenja u Oracle Cloudu:

 • korisnik nema potrebe za vlastitom hardverskom infrastrukturom
 • fiksni mjesečni trošak  (OPEX)
 • uključene Oracle licence
 • uključen backup i recovery
 • dostupnost, stabilnost, skalabilnost i fleksibilnost sustava
 • sigurnost i nove verzije

 

Imamo rješenje za vas!

Trebate savjet? Želite suradnju s visokokvalificiranim i kompetentnim stručnjacima? Tražite vrhunska rješenja dokazana u praksi?

Kontaktirajte nas