Kolačići nam pomažu u isporuci naših usluga. Korištenjem naših usluga pristajete na naše korištenje kolačića.

POSiA*Sustavupravljanjarobnimtokovima

Integrirani aplikativni podsustav POSiA za upravljanje robnim tokovima rezultat je dugogodišnjeg iskustva na realiziranim projektima, komunikacije s korisnicima, praćenja trendova u poslovnim procesima te upotrebe najnovijih i najmodernijih tehnologija.

Zašto Posia*?

Tvrtke kojima je osnovna djelatnost trgovina, posebno maloprodajni lanci, pažnju trebaju pokloniti upravo mjestima na kojima nastaje prihod – samim maloprodajnim jedinicama. Dobro zamišljeni i izvedeni maloprodajni lanac uključuje i razvijen informacijski podsustav maloprodaje kojeg određuju širina, modularnost i sustavnost podrške za unapređenje maloprodajnog poslovanja.

Zato što svaki dobro koncipiran informacijski podsustav maloprodaje mora osigurati:

 • pouzdan, brz i jednostavan rad samog maloprodajnog mjesta (POS)
 • pouzdan i vremenski neuvjetovan prijenos informacija (ulaznih i izlaznih) s maloprodajnog mjesta do lokacije centralne obrade i obratno
 • jednostavne, ali sigurne i zaštićene provjere i obrade prodajnih podataka
 • koncepcijski sličnu implementaciju bez obzira na vrstu maloprodajnih jedinica
 • modularnu proširivost u softverskom dijelu i primjenu različitih hardverskih  rješenja u unosnom, naplatnom i komunikacijskom dijelu podsustava
 • jednostavnu i brzu edukaciju korisnika podsustava
 • jednostavno i brzo održavanje

Moduli

 • Infoart integrirani aplikativni podsustav POSiA za upravljanje maloprodajom nastao je na temelju najboljih tehnoloških dostignuća i poslovne prakse.
 • Ovi moduli osiguravaju potpunu sljedivost poslovnog procesa i svih segmenata maloprodajnog poslovanja, trajnu konzistenciju podataka, aktivne i automatizirane mehanizme zaštite i nadzora te modularnu proširivost u bilo kojem segmentu procesa maloprodaje.

Modul POSiA*Front Office predstavlja integrirano kompaktno rješenje za podršku izravnoj prodaji na maloprodajnim mjestima (POS) kao i dio funkcionalnosti vezanih uz back-office zaokruženih u jedinstveno sučelje i uniforman način rada sa svim dokumentima.

Osnovne karakteristike

 • Pregledno i intuitivno grafičko sučelje prilagođeno radu s ekranom osjetljivim na dodir (touch screen) i pouzdana programska logika osiguravaju vrlo jednostavan i brzi rad uz minimalnu mogućnost pogreške prodajnog osoblja te smanjenje rizika vezanih uz prihvaćanje novog rješenja od strane prodajnog osoblja
 • Modularnost samog programa – omogućuje uključivanje ili isključivanje pojedinih opcija prema zahtjevu korisnika
 • Uniformnost prilikom izrade različitih dokumenata – svi dokumenti (račun, primka, povratnica, zapisnik o otpisu, nesukladnosti, narudžbenica i inventura…) rade se u potpunosti na jednaki način što ubrzava i olakšava procese u upravljanju jednim prodajnim mjestom
 • Podrška za sve periferne uređaje (matrični i termalni pisači, bar-code scanneri, terminali, display za kupca, čitač magnetskih kartica)
 • Prihvat podataka kroz zadane formate (mogućnost prilagodbe formata) čime je osigurana mogućnost integracije rješenja s ostalim dijelovima informacijskog sustava kao i jednostavna nadogradnja rješenja novim funkcionalnostima.

POSiA*Back Office modul pokriva sve poslove u tzv. “back office” području koji obuhvaćaju pripremu podataka i dokumenata potrebnih za nesmetani rad prodajnih mjesta (modul POSiA*Front Office), pregled, kontrolu i elementarnu analizu podataka prispjelih s prodajnih mjesta te omogućuje komunikaciju prodajnog mjesta prema centralnom sustavu.

 • Najmodernije i tehnološki najnaprednije back-office rješenje s primijenjenim frameworkom koji osigurava apsolutnu najvišu razinu fleksibilnosti i podesivosti u radu
 • Potpuna modularnost programskog rješenja i mogućnost postavljanja korisničkih razina pristupa do najfinijih podjela
 • Cjelovito složeno upravljanje matičnim podacima i asortimanom prodajnog mjesta
 • Automatsko generiranje cjenika i upravljanje cjenicima na razini bilo koje organizacijske razine, upravljanje podcjenicima i akcijskim cjenicima za postizanje svih mogućih kombinacija akcija i cijena
 • Prometni izvještaji na analitičkoj razini, a prema zadanim klasifikacijskim parametrima –proizvoljno zadavanje neograničenog broja izvještaja
 • Cjeloviti modul maloprodajnih i marketinških akcija s praktički neograničenim mogućnostima definiranja uvjeta, periodike i dobitaka akcija
 • Sveobuhvatna podrška za neograničen broj loyalty programa s osiguranom cjelovitom infrastrukturom – evidencija kupaca, prikupljanje bodova, obračun i iskorištavanje bodova, analiza kupaca

POSiA*Veleprodaja osigurava sve potrebne funkcionalnosti dinamične distribuirane veleprodaje. Sastavnice programskog rješenja omogućuju podršku za veleprodajne procese bez obzira na veličinu poduzeća, regionalnu rasprostranjenost, prodajni asortiman i način distribucije.

 • Upravljanje matičnim podacima artikala s dodatnim atribucijama vezanim uz pojedine industrije, kao i upravljanje podacima receptura, normativa i prezaduženja
 • Upravljanje matičnim podacima poslovnih partnera, referenata i korisnika sustava s proširenim atribucijama; posebni modul/aplikacija za upravljanje korisnicima sustava (User management)
 • Upravljanje veleprodajnim cjenicima – mogućnost vezanih faktoriziranih cjenika, fiksiranja cijena, generiranje cjenika prema poslovnom pravilu temeljem upisanih veleprodajnih kalkulacija
 • Praćenje stanja artikala po skladištima, analitička kartica za artikal, stanja po seriji/broju/partijama, pregled zaliha ‘na dan’
 • Upravljanje skladišnim poslovanjem s podrškom za mobilne periferne uređaje
 • Upravljanje i organizacija dokumenata s podrškom za sljedivost, ugrađena podrška za HACCP
 • Upravljanje narudžbama kupaca, preuzimanje narudžbi prema glavnim postojećim standardima elektronske razmjene; vlastita platforma za razmjenu e-dokumenata
 • Upravljanje narudžbama prema skladištima i dobavljačima, povezivanje narudžbi i naloga s proizvodnjom
 • Proširenje centralnog sustava mobilnom aplikacijom za narudžbe kupaca
 • Upravljanje veleprodajnim kupcima – modul ugovora u potpunosti integriran s automatskim fakturiranjem
 • Sustav fakturiranja izdatnica i naloga za otpremu, kao i fakturiranje veleprodaje iz maloprodaje
 • Cjelovit sustav prodajnih akcija dobavljača, kao i prodajnih akcija prema kupcima
 • Izvještajni sustav na analitičkoj i sintetičkoj razini, rad s tipovima izvještaja koje stvara i grupira korisnik koristeći proizvoljne razine iz klasifikacijske strukture, mogućnost rada s organizacijskim shemama.

mPOSiA je mobilna web aplikacija prilagođena za sve mobilne platforme (iOS, Android, WindowsPhone) koja u svakom trenutku osigurava trenutni dostup najsvježijim informacijama iz maloprodajne mreže s bilo kojeg mjesta na kojem je dostupna internet veza.

Osnovne karakteristike:

 • mPOSiA prezentira rezultate maloprodajnog sustava na jednostavan i slikovit način koristeći sve prednosti integralnog POSiA rješenja i sveprisutne touch-screen tehnologije na pametnim telefonima i tabletima 
 • mPOSiA korisnicima omogućava brz i jednostavan uvid u efikasnost poslovanja cijelog maloprodajnog sustava, pojedinih prodajnih mjesta, frekvenciju prodaje te postojeće trendove u poslovanju. 
 • Sadržajno, informacije koje pruža mPOSIA namijenjene su dvjema grupama korisnika: 
  • poslovnim korisnicima (operativnom i strateškom managementu koji nužno ne koristi ostale module POSiA*Sustava upravljanja maloprodajom) nudi pristup realnim informacijama o poslovanju cijele maloprodajne mreže 
  • korisnicima koji brinu o zdravlju sustava (kontrolorima, djelatnicima informatike i službe podrške) daje uvid u trenutno stanje u informacijskom sustavu maloprodajne mreže kroz razne servisne informacije olakšavajući svakodnevno nadziranje i upravljanje onim dijelom sustava za kojeg su nadležni.

iPOSiA*Analiza robnih tokova predstavlja prilagođenu i zaokruženu BI platformu namijenjenu jednostavnom dobivanju analitičko-izvještajnog pogled na podatke prodaje, usporedbe s prethodnim razdobljima, usporedbe s planskim vrijednostima prema čitavom nizu parametara. Kao takva predstavlja osnovu za ocjenu uspješnosti i podlogu za poslovno odlučivanje u svim segmentima trgovačkog poslovanja bilo da se radi o maloprodaji ili veleprodaji.

Osnovne karakteristike:

 • Detaljni podaci o vrijednosti prodanih artikala uključujući godišnje, kvartalne, mjesečne,tjedne i dnevne trendove, praćenje vremenskih prilika vezanjem na hidrometeorološke servise
 • Usporedni prikazi razdoblja i udjeli u ukupnim veličinama na razini poduzeća, grupa prodajnih jedinica (grupirane po proizvoljnim kriterijima), pojedinih prodajnih jedinica pa sve do razine pojedinačne blagajne
 • Analize RUC-a za razdoblja i po svim relevantnim kriterijima; povezivanje zadanih filtera i praćenje prema višestrukim kriterijima
 • Analiza stupnja iskorištenosti pojedinih prodajnih mjesta i prometa po vremenskim jedinicama; osiguravanje podloga za upravljanje radnim vremenima prodajnih mjesta
 • Analiza uspješnosti prodajnih akcija
 • Praćenje potrošačkih navika; ukupan i prosječan broj računa, analiza prosječne vrijednosti računa i prosječnog broja stavaka
 • Analiza strukture i dinamike zaliha na prodajnim mjestima i skladištima
 • Analize kupaca i dobavljača prema različitim kriterijima

Prednostisustava

Uvođenje ovakvog integriranog, skalabilnog i fleksibilnog programskog sustava u konačnici rezultira sa sljedećim bitnim unapređenjima:

 1. Osigurava se cjelovito i trajno praćenje prodaje na bilo kojoj željenoj razini (od prodajnog mjesta, preko pojedinih poslovnica i podružnica do centrale) sa stalnim uvidom u rezultate poslovanja.
 2. Analitika postavljena kroz niz parametara (regija, poslovnica, prodajno mjesto, blagajna, datum, vrijeme, smjena, prodavač, artikl…) osigurava sve željene agregacije i sinteze, vremenske analize i iscrpne podloge za BI sustav, odnosno daljnje kvalitetnije poslovno odlučivanje.
 3. Trajno praćenje stanja osigurava bolje i preciznije vođenje zaliha. Kroz vođenje zaliha osigurano je jednostavno i brzo naručivanje koje je moguće automatizirati kroz dogovorene adaptivne i samoadaptivne mehanizme te praćenje minimalnih i maksimalnih količina.
 4. Sustav u potpunosti podržava ambulantnu dostavu, trenutni unos i mogućnost kasnijeg usklađivanja dokumenata s dokumentima dobavljača kroz druge dijelove poslovnog sustava čime je moguće povezati čitav lanac nabave i maloprodaje i djelovati u smjeru bržeg i preciznijeg odnosa s dobavljačem.
 5. Podrška za praktički sve dostupne standarde elektronske razmjene dokumenata (Redok, Panteon, Optimit…) dodatno ubrzava i osigurava jednostavnije svakodnevne operacije nabave i otpreme robe.
 6. Osigurano je praćenje rezultata prodaje po pojedinim prodavačima kao podloga za kvalitetnije stimuliranje i nagrađivanje, odnosno podizanje ukupne efikasnosti i produktivnosti u lancu maloprodaje. U istom smjeru poboljšanja donosi i jednostavna implementacija mehanizma prijave radnog vremena.
 7. Integrirano programsko rješenje osigurava daljnje modularne dopune i proširenja sustava, a u cilju praćenja i podrške daljnjim organizacijskim i poslovnim unapređenjima tvrtke.

Imamo rješenje za vas!

Trebate savjet? Želite suradnju s visokokvalificiranim i kompetentnim stručnjacima? Tražite vrhunska rješenja dokazana u praksi?

Kontaktirajte nas