Kolačići nam pomažu u isporuci naših usluga. Korištenjem naših usluga pristajete na naše korištenje kolačića.

Infoart studija slučaja

Upravljanje ljudskim resursima kao pokretač promjena: Infoart HRiDs i Argentum

“Informatizacija odjela Ljudskih potencijala, brža preglednost i dostupnost podataka i informacija o djelatnicima, ubrzavanje i sistematizacija procesa unutar odjela, dobivanje uvida u pojedine segmente i izvještaje poslovanja te cjelokupna optimizacija fuknkcioniranja odjela, omogućili su nam da važnu ulogu odjela Ljudskih potencijala u firmi ispunjavamo lakše i brže.” 

Marija Glasnović, Direktorica odjela Ljudskih potencijala

Brza ekspanzija na domaćem i stranom tržištu te otvaranje novih poslovnih jedinica praćeno je velikim rastom broja zaposlenih. Zbog naglog rasta poduzeća javila se potreba za informatizacijom i unaprijeđenjem Odjela ljudskih potencijala kako bi daljnji razvoj tvrtke dobio dodatnu potporu i na ovoj poslovnoj razini.

Unaprijeđenje Odjela ljudskih potencijala i novi informacijski sustav kao konačni cilj trebali su:

 • Olakšati provođenje poslovnih procesa
 • Smanjiti papirologiju
 • Povećati transparentnosti poslovnih procesa unutar tvrtke
 • Omogućiti veću povezanost Odjela ljudskih potencijala s ostalim dijelovima tvrtke

Stručni tim Argentuma razmotrio je nekoliko ponuda domaćih proizvođača te se odlučio za HRiDs*Sustav upravljanja ljudskim resursima kao optimalno rješenje uzevši u obzir mogućnosti rješenja i brzinu implementacije.

Na odluku je utjecala i mogućnost najma aplikacije i programske infrastrukture te se u prvoj fazi implementacije Argentum odlučio za cloud rješenje HRiDs*Sustava upravljanja ljudskim resursima koje je dodatno ubrzalo sam proces implementacije, značajno smanjilo rizik i inicijalni iznos potrebne investicije.

Situacija

Definiranjem trenutnog stanja i potreba, zajednički tim stručnjaka Argentuma i Infoarta odredio je sljedeće operativne zahtjeve koje bi novi sustav upravljanja ljudskim resursima trebao uspješno pokriti:

 • Olakšano upravljanje velikom količinom podataka uzrokovano velikom stopom zapošljavanja
 • Ubrzanje i decentralizacija poslovnih procesa vezanih uz Odjel ljudskih potencijala
 • Integracija s postojećim programskim rješenjem za obračun plaća
 • Potreba za dodatnim modulima koji će pokriti i ekspertne potrebe Odjela ljudskih potencijala 

“U suradnicima iz tvrtke Infoart prepoznali smo strateške partnere koji su u danom trenutku u potpunosti prepoznali i ispunili naše potrebe te dodatnim opcijama i mogućnostima u
programu ponudili rješenje koje je prilagođeno našem poslovanju.”

Marija Glasnović, Direktorica odjela Ljudskih potencijala

Rješenje

Infoartovo rješenje, HRiDs*Sustav upravljanja ljudskim resursima predstavlja integralno rješenje za kompletno praćenje i planiranje poslovanja iz područja ljudskih resursa omogučujući cjelovit obuhvat svih podataka vezanih za ljudske resurse kroz niz aplikativnih modula.

Kombiniranjem razvojnih metodologija (kao web aplikacije i klijentske aplikacije) dobiveno je cjelovito rješenje koje ujedinjuje klijentsku aplikaciju namijenjenu stručnjacima Odjela za ljudske potencijale i web aplikaciju namijenjenu širem spektru zaposlenika. Pri tome, vrlo značajnu ulogu ima Infoart framework – korisničko sučelje razvijeno vlastitim snagama koje i u klijentskim i u web aplikacijama korisniku pruža vrlo močne mehanizme sortiranja, filtriranja i grupiranja podataka čime postaje vrlo sofisticiran alat za detaljne i sveobuhvatne analize podataka.

U prvoj fazi implementiran je HRiDs*Personal kao proširena kadrovska evidencija. Uvođenje HRiDs*Personala donijelo je znatna ubrzanja i unaprijeđenja poslovnih procesa:

 • Uvedena prijava i odjava zaposlenika na radno mjesto putem weba (preko 300 poslovnica)
 • Automatizirana prijava i odjava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje je zbog zapošljavanja velikog broja novih zaposlenika vrlo učestalo
 • Unaprijeđen proces evidencije radnog vremena Unaprijeđen sustav stimulacije i nagrađivanja zaposlenika

Modul HRiDs*Personal implementiran je u potpunosti kao proširena kadrovska evidencija s evidencijom radnog vremena te je integriran s postojećim programskim rješenjem za obračun plaća. Zbog decentralizirane organizacije poduzeća i sve većeg obima poslovanja Odjela za ljudske potencijale kao logičan sljedeći korak u implementaciji pokazao se modul HRiDs*Profile, osobni modul koji svakom zaposleniku omogućava aktivno sudjelovanje u poslovnim procesima upravljanja ljudskim resursima kroz uvid u osobne podatke i obavljanje pojedinih poslovnih aktivnosti u skladu s definiranim pravima odnosno poslovima koje smiju obavljati (uvid u realiziranu/moguću plaću, uvid u vlastite kompetencije, prijava i odobravanje zahtjeva za godišnji odmor, prijava i odobravanje školovanja…).

Nakon implementacije modula HRiDs*Profile u planu je implementacija modula HRiDs*Expert. HRiDs*Expert je napredni modul HRiDs*Sustava upravljanja ljudskim resursima namijenjen ekspertnom upravljanju ljudskim resursima koji u sebi sadrži niz složenih, međusobno povezanih podmodula: upravljanje školovanjima, upravljanje sustavom zapošljavanja, upravljanje poslovnim putovanjima…

Na ovaj način, HRiDs postaje jednim od ključnih mjesta upravljanja organizacijom poduzeća kao i izvor detaljnih izvješća.

„Zbog svojih mogućnosti i funkcionalnosti koje nudi, implementacija programskog rješenja HRiDs za upravljanje ljudskim potencijalima za tvrtku Argentum d.o.o. predstavljao je projekt od velike važnosti i visokih očekivanja. Zajedničkim trudom i razumijevanjem, jasno određenim ciljevima i rokovima uvođenja pojedinih funkcionalnosti i modula programa te usmjeravanjem na glavne potrebe i probleme odjela Ljudskih potencijala, svi zadaci i ciljevi zadani na početku suradnje ostvareni su u potpunosti. Implementacija sustava odvijala se paralelno s ekspanzijom i širenjem na tržište prilikom čega je bilo vrlo bitno što prije iskoristiti mogućnosti koje program nudi ali i istovremeno ispuniti visoke zahtjeve i važnost uloge odjela Ljudskih potencijala u toj fazi poslovanja tvrtke.

Fleksibilnost, prepoznavanje potreba i savjetovanje od strane partnera iz tvrtke Infoart u tako složenoj i kompleksnoj situaciji odigrali su vrlo važnu ulogu za uspješnost cjelokupnog procesa.“

Tomislav Penavić, Specijalist u odjelu Ljudskih potencijala

Imamo rješenje za vas!

Trebate savjet? Želite suradnju s visokokvalificiranim i kompetentnim stručnjacima? Tražite vrhunska rješenja dokazana u praksi?

Kontaktirajte nas