Kolačići nam pomažu u isporuci naših usluga. Korištenjem naših usluga pristajete na naše korištenje kolačića.

PružamoširokrasponITusluga

Kao vaš pouzdan partner u primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija osigurat ćemo za vas sve potrebne usluge kako biste u svakom trenutku imali precizne informacije, znali što nove tehnologije mogu donijeti u vaše poslovanje te imali potpuno održiv i nadziran informacijski sustav.

Svi tehnički sustavi, posebno visokosloženi poslovni informacijski sustavi, zahtijevaju stalan i neometan rad kako bi predstavljali čvrst temelj za razvoj poslovanja. Od osnovne je važnosti osigurati kontinuirani proces nadzora, intervencija i propisanih procedura održavanja nad svim komponentama takvih složenih sustava.

U skladu s tim, našim korisnicima osiguravamo najvišu razinu preventivnog, adaptivnog i korektivnog održavanja sustava koje uključuje sve razine sustava – od hardverske infrastrukture, preko operativnih sustava, baza podataka i aplikacijskih servera pa sve do programskih rješenja.

OdržavanjeOraclebazapodataka

 • Instalacija, implementacija i održavanje  Oracleovih  proizvoda – baza podataka i aplikacijskih servera na različitim operacijskim sustavima
 • Uvoz podataka iz drugih izvora u Oracle bazu
 • Razrada mehanizama za sigurnosnu pohranu podataka i cjelovitih procedura za oporavak baze nakon eventualnih kvarova na opremi ili tehničkih  pogrešaka sustava
 • Svakodnevni monitoring i analiza korištenja hardverskih resursa od strane baze podataka, aplikacijskih servera i podešavanja u cilju postizanja najboljih performansi

Održavanjeinfrastrukturesustava

 • Instalacija, nadogradnja i podešavanje operacijskih sustava
 • Planiranje strategije arhiviranja podataka te instalacija, podešavanje i održavanje sustava
 • Planiranje, instalacija i održavanje sustava antivirusne zaštite
 • Stalna podrška za razne aplikacije opće namjene

Održavanjeprogramskihrješenja

Svim našim korisnicima na raspolaganju je naš support centar kojeg čine kvalificirani stručnjaci za svaki segment naših rješenja. Usluge održavanja programskih rješenja uključuju:

 • Jamstvo ispravnog funkcioniranja rješenja kako je to definirano implementacijskim zadatkom
 • Usklađivanje programskih rješenja  sa zakonskim propisima i planiranje implementacije novih propisa u korisničke produkcijske sustave
 • Pomoć korisnicima vezano za rad s programskim rješenjem u smislu edukacije, uputa i savjetovanja.

 

 

Imamo rješenje za vas!

Trebate savjet? Želite suradnju s visokokvalificiranim i kompetentnim stručnjacima? Tražite vrhunska rješenja dokazana u praksi?

Kontaktirajte nas